På sporet af god skriveundervisning

en bog for lærere i alle fag
Redaktion: 
Jon Smidt, Randi Solheim og Arne Johannes Aasen
(Læsevejlederen)
Note: 
Indhold: Skriv (Jon Smidt: Ti teser om skrivning i alle fag). Hvad bruger vi skrivning til? (Randi Solheim: Hvorfor skriver vi? : og hvad bruger vi skrivningen til? "Det er et hus" : om interesse i børnehavebørns tekster - og de voksne / Marit Semundset og Marit Holm Hopperstad. Ola Erik Domaas: Dannelse og dialog : skrivning og skriveformål i RLE. Trond Arnesen: Det andet perspektiv : om skrivning i naturfag og følelsesmæssig mobilisering). Skrivestrategier og vejledning (Fem teser om funktionel respons på elevtekster / Trygve Kvithyld og Arne Johannes Aasen. Beret Wicklund: Hvordan kan vi lære elever at skrive fortællinger? Ann Sylvi Larsen: "Fin fortælling. Godt arbejde!" : om respons på norskfaglige tekster. Dagrun Kibsgaard Sjøhelle: Om gråregn, babyfugle og ufoer : børn laver sammensatte tekster. Skrivning af digitale sammensatte tekster / Sture Nome og Arne Johannes Aasen). Vurdering (Harald Morten Iversen: "Lad det swinge" : en analyse og bedømmelse af en tiendeklassetekst. Peer Harry Bjørkeng: Karaktererne i skolen. Dagrun Kibsgaard Sjøhelle: Bedømmelse af sammensatte tekster : svært, men nødvendigt). Faggenrer og fagsprog (Biografi eller fagartikel, forsøgsrapport eller log? : om indhold, form og brug i naturfagsskrivning på mellemtrinnet / Anne Charlotte Torvatn og Annette Lykknes. Camilla Stabel Jørgensen: Faggenrer og fagsprog i RLE. Anne Charlotte Torvatn: Forskellige tilgange til at undervise i skrivning af sagprosa. Peer Harry Bjørkeng: Genrer som indhold, form og formål : to skrivesituationer om argumentation i 9. klasse)

På sporet af god skriveundervisning
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
634823
Nota udgivelsesår: 
2017
Udgave: 
Klim, 2013
ISBN: 
9788771292671
Oversætter: 
Connie Møller Christensen