Pædagogen som myndighedsperson

en grundbog
Note: 
Indhold: Rammer for pædagogisk myndighedsudøvelse (Torsten Erlandsen: Pædagogens rolle og betydning. Klaus Kasper Kofod: Udvikling og globalisering i det moderne samfund. Kristian Kongshøj: Medborgerskab, velfærdsstat og demokrati. Steen Juul Hansen: Pædagogens myndighed i offentlige serviceorganisationer. Mette Grostøl: Lovgivning og politik i og omkring den pædagogiske praksis. Lars Ladefoged: Nationale og internationale erklæringer og konventioner). Myndighedsbegrebet i pædagogisk regi (Bodil Høyer Damsgaard: Pædagogen og myndighed. Britta Nørgaard: Profession og magt. Merete Wiberg: Etik og værdier i udøvelse af og dannelse til myndighed. Anna Kathrine Frørup: Myndighed og dokumentation). Myndighed i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme (Kirsten Elisa Petersen: Pædagogernes arbejde med tidlige forebyggende indsatser. Marianne Bech Larsen: Inklusion og eksklusion som myndighedsudøvelse i dagtilbud. Ida Skytte Jakobsen: Forebyggelse ud fra et resiliensperspektiv. Katrine Wolin: Sundhed og sundhedsfremme). Myndighed og professionsudøvelse i pædagogiske praksis (Tore Kargo: The best job in the word : den myndige socialpædagog i arbejdet med døgnanbragte børn og unge. Dorte Kousholt: Samarbejde med forældre om børns fælles liv i institutioner. Lotte Hedegaard-Sørensen: Pædagogens samarbejde med lærere i skolen : pædagogens faglighed. Anne Marie Villumsen: Myndighed i daginstitutionens arbejde)

Pædagogen som myndighedsperson

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
636177
Nota udgivelsesår: 
2017
Redaktion: 
Kirsten Elisa Petersen og Torsten Erlandsen
Udgave: 
Samfundslitteratur, 2017
ISBN: 
9788759326275