Pædagogers etik i relationen, professionen og samfundet

Note: 
Indhold: Marianne Gilbert Nielsen: Rum for etik. Pædagogen i relationen (Anne-Marie Søndergaard Christensen: At tænke etik : praktisk fornuft i praksis. Etik i forældresamarbejde / af Søren Smidt & Suzanne Krogh. Anita Holm Riis: Interkulturel praksis i et etisk perspektiv). Pædagogen i professionen (Unni Lind: Det kollegiale samarbejde med etikken for øje. Bjørn Ribers: Når den etiske fordring møder den pædagogiske virkelighed. Når etikken rejser ud / af Kirsten Andreassen & Karen Prins. Pædagogisk ledelse, pædagogisk faglighed og etik / af Line Togsverd & Jan Jaap Rothuizen). Pædagogen i samfundet (Søs Bayer: Etik og politik : tonen om omsorgen for samfundets børn. Christian Aabro: Koncepter i pædagogisk arbejde : en etisk udfordring. Øjvind Larsen: Professionsetik for pædagoger i samfundet. Ulrich Thy Jensen: At gøre godt for andre mennesker og for samfundet : mellem public service motivation og værdier). Etisk grundlag for pædagoger

Pædagogers etik i relationen, professionen og samfundet

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
636504
Nota udgivelsesår: 
2017
Redaktion: 
Marianne Gilbert Nielsen
Udgave: 
BUPL, 2016
ISBN: 
9788777382444