Pædagogers sprog

professionsviden, fagsprog og forskning
Note: 
Indhold: Professionsviden (Karsten Tuft: Pædagogers sprog og viden. Bent B. Andresen: At forestå og forstå pædagogisk praksis). Undersøgelsesmetoder (Karsten Tuft: Forandringens vinde - forskrifternes skiftende betydning. Michal Pilgaard: Interview som metode. Anette Boye Koch: Deltagerobservation som metode). Analyseeksempler (Hanne Hede Jørgensen: Pædagogers fagsprog ; Leg som forskrift for god pædagogik. Læreplaner og didaktik / Lotte Rahbek Schou og Mia Andersen. Karsten Tuft: Forskrifter i hverdagen - det pædagogiske i praksis)

Pædagogers sprog

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
639922
Nota udgivelsesår: 
2018
Udgave: 
Akademisk Forlag, 2018
ISBN: 
9788750051831