Personlighedens positioner

angst og grænseløshed i person og kultur
Note: 
Indhold: Dokumentation (Dobbeltheden - de første indkredsninger ; "Angestens sympathetiske Antipathi og antipathetiske Sympathi" : dobbelthedens eksistentielle forankringer ; Dobbeltheden dybdepsykologisk betragtet ; Det optimale stimulationsniveau : dobbeltheden anskuet fysiologisk og neurolopsykologisk) ; Model (Inertiens personlighedspsykologiske basisvariable ; Personlighedens positioner : fra livsangst til strukturangst) ; Psykometri (Relationen til andre personlighedsdimensioner ; Inertiens psykometri) ; Natur og kultur (Inertiens permanens og variabilitet ; Vestens puls ; Udfordring og reaktion - bevægelsen på andre niveauer ; Den vestlige syntese - afsluttende eftertanke)

Personlighedens positioner

Lydbog
Spilletid: 
13 timer 44 minutter
Bognummer: 
601509
Indlæsningsår: 
2001
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Psykologisk Forlag, 2003, (2. udgave)
ISBN: 
8777063244