Personlighedspsykologi

Forfatter:
Note: 
Indhold: Introduktion ; De store personlighedsteorier ; Psykoanalyse ; Dybdepsykologi ; Individualpsykologi ; Egopsykologien ; Objektrelationspsykologien ; Selvpsykologien ; Radikal behaviorisme ; Social indlæring ; Kognitiv teori ; Den humanistiske psykologi ; Eksistentialismen ; Handlingsteorier ; Integrative teorier ; Nogle af de store spørgsmål i personlighedspsykologien

Personlighedspsykologi

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
633512
Nota udgivelsesår: 
2016
Udgave: 
Frydenlund, 2015, (2. udgave)
ISBN: 
9788771184884