Peter von Scholten

generalguvernør, frimurer, humanist og slavefrigører
Forfatter:
Om generalguvernøren Peter von Scholten (1784-1854), der frigav slaverne på de dansk-vestindiske øer. Gennem kildemateriale gives et rids af hans liv og virke

Peter von Scholten

Lydbog med tekst
Under produktion. Denne bog vil blive tilgængelig, så snart den er færdigproduceret. Læs mere om bøger under produktion
Bognummer: 
48594
Nota udgivelsesår: 
2021
Indlæser: 
Udgave: 
Aadalen, 2020
ISBN: 
9788793523661