Planteproduktion

Note: 
Indhold: Jord og jordbearbejdning (Planternes vokseplads ; Jordens profil ; Jordtyper ; Jordens partikler ; Kolloider ; Det organiske materiale ; Luft og vand i jorden ; Jordbearbejdning gennem året) ; Pløjning (Planterester pløjes ned ; Opbydning af en plov; Ploven kobles til traktoren ; Brug traktorens hydraulik ; Indstillinger i marken) ; Et godt såbed (Struktur ; Når strukturen bliver ødelagt ; Erosion ; Harven ; Tromling og jordpakning ; Tromler ; Såning uden pløjning - direkte såning ; Stubharvning ; Mekanisk bekæmpelse ; Ukrudsharvning ; Sygdomme og skadedyr) ; Såning (Såtidspunkt ; Sådybde ; Udsædsmængde ; Såmaskinen ; Luftsassisterede såmaskiner ; Gode råd om såning ; Indstilling af markøren) ; Dyrkning af afgrøder (Vanding ; Jord, vand og dræning ; Dyrkning af korn ; Vintersæd ; Dyrkning af salgsafgrøder ; Gødningssprederen ; Mejetærskeren ; Håndtering af halm ; Dyrkning af grovfoder ; Høst af fodergræs)

Planteproduktion

Lydbog med tekst
Spilletid: 
12 timer 59 minutter
Bognummer: 
631867
Indlæsningsår: 
2016
Nota udgivelsesår: 
2016
Udgave: 
SEGES, 2015
ISBN: 
9788793050303