Platon

(Statskundskabens klassikere) Introduktion til det politiske indhold i Platons tre dialoger Staten, Statsmanden og Lovene
Note: 
Indhold: Indledning og biografi ; Platons politiske filosofi ; Staten ; Statsmanden ; Lovene ; Platons indflydelse og aktualitet ; Oversættelse af udvalgte passager af Staten, Statsmanden og Lovene

Platon

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
643592
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
Jurist- og Økonomforbundet, 2013
ISBN: 
9788757427936