Poetikken

Forfatter:
(Redaktion Filosofi)

Poetikken

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
646693
Nota udgivelsesår: 
2020
Udgave: 
Det lille Forlag, 2017
ISBN: 
8791220084
Oversætter: 
Niels Henningsen