Pragmatisk sociologi

en tekstsamling
Forfatter:
Note: 
Indhold: Den kritiske evnes sociologi ; Kritisk sociologi og kritikkens sociologi ; Udbredelse eller opgivelse : striden mellem kærlighed og retfærdighed : hypotesen om en pluralitet af handlingsregimer ; De fraværendes nærvær ; De humanitære aktioners legitimitet og mediernes fremstilling af dem : tilfældet Frankrig ; Nødvendighed og retfærdiggørelse ; Kapitalismens nye ånd ; Efterskrift til Kapitalismens nye ånd ; Institutionerne og den sociale kritik : en pragmatisk tilgang til domination

Pragmatisk sociologi

Indscannet e-bog, let bearbejdet
Bognummer: 
625216
Nota udgivelsesår: 
2014
Udgave: 
Hans Reitzel, 2011
ISBN: 
9788741254012
Oversætter: 
Peer F. Bundgaard