Produktion af viden

en praktisk guide til samfundsvidenskabelig metode
Forfatter:
Note: 
Indhold: Metode og projektarbejde ; Problemformulering og undersøgelsesstrategi ; Teoretisk perspektiv og begrebsapparat ; Undersøgelsesdesign ; Operationalisering ; Datafangst og datasæt ; Dataanalysen ; Fortolkning og generaliserbarhed

Produktion af viden

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
610362
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Nyt Teknisk Forlag, 2007, (3. udgave)
ISBN: 
9788757126013