Professionsetik

værdighed, retfærdighed, integritet, ansvar
Udarbejdet af Dansk Socialrådgiverforenings resolutionsudvalg på baggrund af oplæg fra lektor, mag.art. Jørgen Husted, Institut for Filosofi ved Aarhus Universitet.

Professionsetik

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
630043
Nota udgivelsesår: 
2015
Redaktion: 
Ulrik Frederiksen m.fl.
Udgave: 
Dansk Socialrådgiverforening, 2011