Projektbogen

teori og metode i projektplanlægning
Forfatter:
Teoretisk, metodisk og praktisk vejledning i projektorganisering indenfor socialt og pædagogisk arbejde, set i et socialpsykologisk og handlingsorienteret perspektiv

Bemærk, Nota har flere udgaver af denne e-bog. De vises alle nedenfor.

Projektbogen

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
660580
Nota udgivelsesår: 
2024
Udgave: 
Rubikon, 1993
ISBN: 
8788924068

Projektbogen (Uddrag)

Indscannet e-bog, specialproduktion - Med figurbeskrivelser (Uddrag)
Bognummer: 
660581
Uddrag: 
Kapitel 4
Nota udgivelsesår: 
2024
Udgave: 
Rubikon, 1993
ISBN: 
8788924068