Psykodynamisk organisationspsykologi - Bind 1: På arbejde under overfladen

Note: 
Indhold: Teoretisk grundlag (Steen Visholm: Organisationspsykologi og psykodynamisk systemteori ; Autoritetsrelationen ; Intergruppedynamik ; Modstand mod forandring - psykodynamiske perspektiver. Torben Heinskou: Den lille gruppe på arbejde ; Her-og-nu som psykoanalytisk metode og indlæringskoncept i gruppe og organisation. Randi Luggin: Storgruppen og processerne i den store gruppe. Poula Jakobsen: Rolle og person. Bent Jørgensen: Psykodynamiske perspektiver på ledelse) ; Uddannelser (Randi Luggin: Leicester-konferencerne. Henning Green: OPU - toårig organisationspsykologisk uddannelse. Kirsti Andersson: Personaletræning i refleksionsgrupper. Den uduelige leder? : en case om samarbejdsproblemer / Poula Jakobsen og Annemette Hasselager. Ulla Charlotte Beck: Organisationspsykologiske kommentarer til tidens sygehusvæsen ; Personligheden på arbejde : supervision i organisatorisk perspektiv. Hanne Larson: Anvendelse af storgruppen som led i et uddannelsesforløb. Bent Jørgensen: Psykodynamisk systemteori og miljøterapi) ; Refleksioner (Kompleksitet, kaos og kreativitet i organisationer / Torben Heinskou og Klaus Stagis)

Psykodynamisk organisationspsykologi - Bind 1: På arbejde under overfladen

Indscannet e-bog, ikke bearbejdet
Bognummer: 
604284
Nota udgivelsesår: 
2013
Redaktion: 
Torben Heinskou og Steen Visholm
Udgave: 
Hans Reitzel, 2004
ISBN: 
8741224493