Psykodynamisk organisationspsykologi - Bind 2: På mere arbejde under overfladerne

Note: 
Indhold: Grupper og organisationer (Torben Heinskou: Organisationskultur. Følelser i organisationer - psykodynamiske perspektiver / Peter Koefoed og Steen Visholm. Negativ formåen og kreativitet / Birthe Johansen og Lars Peter Nielsen. Åse H. Lading: Mobning i organisationer - når det ikke er sjovt at gå på arbejde. Mindfulness på arbejde / Lotte Svalgaard og Torben Heinskou) ; Ledelse (Steen Visholm: Uklare roller i postmoderne organisationer - om ledelse og selvstyrende grupper ; Ledelse i den postmoderne organisation - fra roller i struktur til personer i relationer. Ledelse og mentalisering / Ulla Charlotte Beck og Torben Heinskou. Køn, lederskab og følgeskab / Thomas Birkholm og Per Aarkrog) ; Konsulentperspektivet (Klaus Stagis: Psykodynamisk konsulentarbejde i organisationer. Ulla Charlotte Beck: Psykodynamisk coaching) ; Arbejdskonferencer (Arbejdskonferencer - Danish Design / Ulla Charlotte Beck og Steen Visholm. Stefan Jern: Hvordan kan arbejdskonferencer evalueres?) ; Refleksioner (Evaluering og dokumentation - psykodynamiske og systemteoretiske perspektiver / Christian Moldt og Torben Heinskou. Magt og figuration i gruppe og organisation / Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager. Gerhard Wilke: Magt og leg - en fortælling om nedrakning og idealisering

Psykodynamisk organisationspsykologi - Bind 2: På mere arbejde under overfladerne

Indscannet e-bog, ikke bearbejdet
Bognummer: 
622825
Nota udgivelsesår: 
2013
Redaktion: 
Torben Heinskou og Steen Visholm
Udgave: 
Hans Reitzel, 2011
ISBN: 
9788741255194