Psykodynamisk psykoterapi med børn og unge - Bind 1: En grundbog om teorier og arbejdsmetoder

Note: 
Indhold: Forudsætninger for psykodynamisk psykoterapi med børn og unge (Psykodynamiske udviklingsteorier og forståelse af psykopatologi i barnealderen ; Hvad er psykodynamisk psykoterapi med børn og unge? ; Undersøgelse og visitation) ; Terapiens rammer og den terapeutiske relation (Rammer i børneterapi ; Den terapeutiske relation i børneterapi ; Om forståelse af tegning og symbolsk leg ; Forældrearbejde i børneterapi ; Psykoterapi med unge) ; Oplevelsen af tid i et objektrelationsorienteret perspektiv (Om begyndelser og afslutninger i børneterapi ; Pauser i psykoterapi - et vindue til grundlæggende relationstermer) ; Psykoterapi ved tidligt omsorgssvigt og kompleks traumatisering (Psykoterapi ved tidligt omsorgssvigt og mishandling ; Psykoterapi ved kompleks traumatisering) ; Forskning i psykoterapi (Forskningens aktuelle tilstand på det psykoterapeutiske børneområde)

Psykodynamisk psykoterapi med børn og unge - Bind 1: En grundbog om teorier og arbejdsmetoder

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
633286
Nota udgivelsesår: 
2016
Udgave: 
Hans Reitzel, 2016
ISBN: 
9788741260297