Reformationen i dansk kirke og kultur - Bind 2: 1700-1914

Om reformationens religiøse, kulturelle og samfundsmæssige betydning i Danmark fra 1517 til 2017
Note: 
Indhold: Fra enevælde til demokrati : Lutherdommens transformationer / Carsten Bach-Nielsen & Niels Henrik Gregersen. Danmark i Europa (Ove Korsgaard : Europæiske perspektiver 1700-1914). Reformationsbilleder (Tine Reeh: Reformations- og Lutherbilleder 1700-1914). Medierne og landskabet (Jens Rasmussen: Kulturcentre og medier i den lutherske fælleskultur). Staten og samfundet (Ove K. Pedersen: Individets og statens historie : fra forsørgelse til velfærd). Kirken i samfundet (Ditlev Tamm: Fra maskinen til demokratiet : kirkens ordning 1700-1901). Teologien (Jens Glebe-Møller: Teologisk mangfoldighed : store og små teologer 1700-1800. Anders Holm: De små teologer 1800-1914). Troen i praksis (Lisbeth Smedegaard Andersen: Fra Brorson til Grundtvig og Ingemann : de store salmedigtere. Jens Rasmussen: Vækkelser og andagtslitteratur i en luthersk kultur). Hverdagslivet (Nina Javette Koefoed: Sex, ægteskab og husholdning 1700-1914). Skolen (Inge Markussen: Skole og undervisning som del af den evangelisk-lutherske opdragelse i 1700-tallet. Erik Nørr: Skole og religion 1800-1914). Kunsten (Nils Holger Petersen: Musikken. Carsten Bach-Nielsen: Billedkunsten)

Reformationen i dansk kirke og kultur - Bind 2: 1700-1914

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
637323
Nota udgivelsesår: 
2017
Udgave: 
Syddansk Universitetsforlag, 2017
ISBN: 
9788740830835