Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse

Forfatter:
En fremstilling af de metoder og teknikker, som eksterne interessenter kan tage i brug ved analyse og vurdering af virksomheder, f.eks. i forbindelse med kreditgivning, virksomhedskøb og kunde- og leverandørvurdering
Note: 
Indhold: Regnskabsanalysens interessenter ; Regnskabsanalysens idé og grundlag ; Analyse af rentabilitet og indtjeningsevne ; Analyse af finansiering og likviditet ; Analyse af soliditet og risiko ; Rentabilitet, finansiering og vækst ; Shareholder value og virksomhedens værdi ; Regnskabet som grundlag for regnskabsanalysen ; Den strategiske analyse - virksomhedens styrkeprofil ; Vurdering af budgettet ; Analyse af koncerner

Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
609614
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Jurist- og Økonomforbundet, 2009, (4. udgave)
ISBN: 
9788757420067