Relation før metode

at arbejde med mennesker med alvorlige psykiske problemer
Forfatter:
Note: 
Indhold: Udholdenhed kræver forståelse ; Relation før metode ; Betingelse for forandring ; Frygten for at blive sindssyg ; Frygten for at blive farlig ; Uudholdelig ensomhed - en central men ofte overset faktor ; Modvægt mod den eksistentielle angst ; Loyalitetskonflikter ; Om at leve i den ydre verden med den indre verdens følelser ; Negative terapeutiske reaktioner ; Et eksempel på en negativ terapeutisk reaktion : identifikation med det onde objekt ; Manglende evne til at genkende gode hjælpere ; Tilknytning og anti-tilknytning ; Følgerne af utryg tilknytning - nogle kliniske eksempler ; Narcissistiske forstyrrelser ; Forskellige narcissistiske hovedtræk og konsekvenser for behandlingen ; Narcissisme og de reaktioner, der udløses hos andre ; Den paranoide strategi ; Hørehallucinationer og onde objekter ; Fra ubevidst til bevidst identifikation - et nødvendigt skridt

Relation før metode

Indscannet e-bog, ikke bearbejdet
Bognummer: 
622786
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Akademisk Forlag, 2010
ISBN: 
9788750041658
Oversætter: 
Bjørn Nake