Relationer der rykker

om dagplejepædagogik
Forfatter:
Metodelære til at udvikle en pædagogisk relationskompetence hos dagplejeren og der fremlægges otte samspilstemaer, der indgår i relationen mellem dagplejeren og barnet

Relationer der rykker
Indscannet e-bog, ikke bearbejdet

Bognummer: 
610296
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Dafolo, 2009
ISBN: 
9788772812373