Relationsorienteret klasseledelse

en praktisk håndbog
(Undervisning og læring) Teoretisk funderet håndbog, der præsenterer en række grundlæggende greb og praktiske metoder til, hvordan der kan arbejdes med udviklingen af et godt fagligt og socialt læringsmiljø på alle trin i grundskolen

Relationsorienteret klasseledelse

Indscannet e-bog, let bearbejdet
Bognummer: 
616640
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Dafolo, 2010
ISBN: 
9788772814827
Oversætter: 
Anna Garde