Religion uden Gud

Forfatter:
Et filosofisk og personligt engageret forsvar for religiøs ateisme, udmøntet i en opfattelse af livet som underfuldt og fyldt med værdibegreber og objektive moralske sandheder, fravristet et religiøst system og en tro på Gud. Til religionsfilosofisk interesserede læsere og interesserede i tro vs. ateisme-debatten

Religion uden Gud

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
652171
Nota udgivelsesår: 
2022
Udgave: 
Philosophia, 2021
ISBN: 
9788793041608
Oversætter: 
Morten Dige