Reproduktionen

bidrag til en teori om undervisningssystemet
Om uddannelsessystemernes tilbøjelighed til at opretholde uligheden i samfundet. Med afsæt i 1970ernes franske uddannelsessystem belyses hvordan uddannelsesinstitutionerne via deres kultur og normer reproducerer klasseforskelle

Reproduktionen

Indscannet e-bog, ikke bearbejdet
Bognummer: 
605417
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Hans Reitzel, 2006
ISBN: 
8741201833
Oversætter: 
Peer F. Bundgård