Robusthed i praksis

individuelt og kollektivt
Introduktion til hvordan vi kan forstå robusthedsbegrebet. 11 forfattere kommer med en række konkrete bud og anvisninger på, hvordan man kan udvikle robusthed privat, på arbejdspladsen og i samfundet
Note: 
Indhold: Introduktion til robusthed i praksis / Malene Mygind, Nina Tange og Frans Ørsted Andersen. Malene Mygind: Følelsesregulering skaber robusthed. Rikke Dinnetz: Positiv kommunikation styrker din robusthed. Tanja Staal Wegner: Opbygning af mentale muskler og robusthed. Nina Tange: Mening - en vej til robusthed. Mette Marie Ledertoug: Robusthed, livsduelighed og karakterstyrker. Frans Ørsted Andersen: Robusthed via flowtilstande. Eva Hertz: Relationer og robusthed. Kollektiv robusthed / Mads Bab og Nikolaj Juul Jakobsen. Resiliente organisationer og samfund / Claus Elmholdt og Jonas Kroustrup

Robusthed i praksis

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
643361
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
Mindspace, 2017
ISBN: 
9788793535145
Illustrator: 
Johan Wessman m.fl.