Rum, tid & historie

kronotopens former i europæisk litteratur
Forfatter:
(Kulturklassiker Klim) To essays af den russiske litteraturteoretiker Michail Bachtin (1895-1975) der fokuserer på kronotopen som en teori for tiden og stedets sammenfletning i litteraturen ud fra udvalgte værker i europæisk litteratur
Note: 
Indhold: Tidens og kronotopens former i romanen : essays om historisk poetik ; Dannelsesromanen og dens betydning i realismens historie : bidrag til en typologi af romanen

Rum, tid & historie

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
630920
Nota udgivelsesår: 
2015
Udgave: 
Klim, 2006
ISBN: 
9788779550490
Oversætter: 
Harald Hartvig Jepsen