Rummets arkitektur - arkitekturens rum

Forfatter:
Et opgør med forestillingen om altings fragmentering og en introduktion til den europæiske arkitekturs historie
Note: 
Indhold: Fra urtid til renæssance : strukturens tilblivelse (Gruppestrukturen ; Rummets psykologi ; Billedkunstens rum ; Rummets fænomenologi : arkitektur og verdensbillede ; Kosmiske arkitekturer : Hellensk og jødisk ; Den kosmiske syntese ; Cirkulære kulturer og oldtidens Egypten ; Det doriske og joniske Hellas ; Rom: fra hedenskab til kristendom ; Kristen oldtid og middelalder ; Gotikkens metamorfose og italiensk renæssance) ; Fra barok til postmodernisme : historiens fold (Kosmologi i verdsliggørelsens yderste fase ; Filosofiske retninger ; Billedet og ordet ; Elliptisk og lineær barok ; England : romantik og kubisme ; Frankrig og Tyskland : monument og konstruktion ; Tysk og fransk modernisme ; arkitekturens sproglige drejning ; Rummets rehabilitering)

Rummets arkitektur - arkitekturens rum

Lydbog med tekst
Spilletid: 
19 timer 40 minutter
Bognummer: 
604352
Indlæsningsår: 
2005
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Arkitektens Forlag, 2002
ISBN: 
8774042617