Salmesang

grundbog i hymnologi
Note: 
Indhold: Salmesangens fænomenologi (Erik Skyum-Nielsen: Salmen som genre ; Tradition og fornyelse i dansk salmepoesi. Ole Brinth: Salmen som tekst og melodi. Inge Marstal: Hvad sangen gør ved krop og sjæl). Salmesang i dag (Lotte Smith-Petersen: Hvordan lærer man at synge salmer i dag? ; Korarbejde og sangteknik. Inge Marstal: Babysalmesang. Helle Krogh Madsen: Hvorfor undervise i salmer i folkeskolen? Birgitte Ebert: Salmesangsarrangementer. Mads Djernes: Hvor og hvordan lærer man at undervise i salmesang?). Salmesang og gudstjeneste (Marianne Christiansen: Salmesangen i gudstjenesten ; Salmerne i de kirkelige handlinger. Ole Brinth: At synge : om kirkekor og kirkesanger, salmesang og korsang. Tekster og musik i nye former for gudstjenester / Povl Chr. Balslev og Jesper Hougaard Larsen. Salmer i DR's gudstjenester på tv og i radioen / Simon Kangas Larsen og Janne Wibroe). 117 salmer / Peter Balslev-Clausen ... et al.). Den danske salmesangstradition (Jan Sievert Asmussen: Psalter og salmebog. Peter Balslev-Clausen: Dansk salmehistorie ; Gudstjenestesang og hverdagssang. Erik Norman Svendsen: Den danske salmebog (2002). Hans Raun Iversen: Salmesang som folkekirkelig praksisform). Musikken i den danske salmesangstradition (Nils Holger Petersen: En historisk-musikologisk diskussion af salmemessetraditionen. Birgitte Ebert: Koralbogens komponister og stilarter. Mark W. Lewis: Gospelsang - et nyt "instrument" i dansk kirkemusikhistorie. Ole Brinth: Salmemelodiernes form og salmemusikkens parametre). Salmerne og deres forfattere (Peter Balslev-Clausen: Seks store salmedigtere ; Nye danske salmedigtere i Den danske salmebog (2002) ; Oversatte salmer - til og fra dansk)

Salmesang

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
632172
Nota udgivelsesår: 
2016
Udgave: 
Det Kgl. Vajsenhus, 2014
ISBN: 
9788775241781