SamfNU - hhx C-niveau

Samling af tekster struktureret inden for en række overordnede emneområder om samfundsforhold med Danmark som omdrejningspunkt i henholdsvis kernetekster og tematekster
Note: 
Indhold: At være menneske i informationssamfundet (identitetsdannelse og socialisation ; Kultur og kulturmøder) ; Ideologier, partier og medier (Ideologier og politiske grundholdninger ; Politiske beslutningsprocesser i Danmark ; Massemedier og politisk meningsdannelse) ; Dansk økonomi i en globaliseret verden (Økonomi - mål og midler ; Økonomien i et internationalt perspektiv ; Velfærdssamfundet) ; Verden omkring os (Den Europæiske Union ; Danmark i en globaliseret verden)

SamfNU - hhx C-niveau

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
636861
Nota udgivelsesår: 
2017
Redaktion: 
Morten Winther Bülow
Udgave: 
Systime, 2011, (2. udgave)
ISBN: 
9788761627889