Samskabelse og socialt entreprenørskab

Note: 
Indhold: Samskabelse og socialt entreprenørskab i professionsuddannelserne / Esben Hulgård, Maja Juul-Olsen og Elof Nellemann Nielsen. Esben Hulgård: Socialt entreprenørskab, innovation og samskabelse. Design af samskabelse i fremtidens kommune / Mette Lyager og Inger Marie Larsen Nielsen. Jeanette Svendsen: Når fagprofessionelle designer og faciliterer samskabelsesprocesser. Partnerskab og studerende som frivillige i lokalsamfundet skaber social kapital / Gordon Vincenti og Annette Auken Andreassen. Den velfærdsprofessionelles samskabelseskompetence / Astrid Kidde Nørgaard og Charlotte Vange Løvstad. Maja Juul-Olsen: Socialøkonomiske virksomheder og integration af sårbare borgere på arbejdsmarkedet. Elof Nellemann Nielsen: Hvordan kommuner kan understøtte socialt entreprenørskab og sikre spredning af gode praksisser. Inklusion gennem innovative læreprocesser / Rikke Møller Johannesen, Andy Højholdt og Dorthe Lau. Samskabelse - et socialt og pædagogisk dannelsesbegreb? / Frederikke Dybdahl og Hanne Føns

Samskabelse og socialt entreprenørskab

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
636056
Nota udgivelsesår: 
2017
Redaktion: 
Esben Hulgård, Maja Juul-Olsen og Elof Nellemann Nielsen
Udgave: 
Hans Reitzel, 2016
ISBN: 
9788741264301