Samskabt styring

nye veje til afbureaukratisering
Hvad skal der til for at lykkes med ambitionen om afbureaukratisering af den offentlige sektor? Bogen argumenterer for, at afbureaukratisering er et såkaldt "wicked problem", som må løses i tæt samarbejde mellem de mange forskellige aktører, både ledere, frontlinjemedarbejdere, borgere og brugere

Samskabt styring

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
652777
Nota udgivelsesår: 
2022
Udgave: 
Samfundslitteratur, 2021
ISBN: 
9788759333921