Samspil mellem skole og hjem

(Pædagogisk rækkevidde) Fokuserer på det inkluderende digitale forældresamarbejde med fokus på brug af forældreintra i to indskolingsklasser. Undersøger hvordan forældre oplever og håndterer skole-hjem-samarbejdet i dagligdagen, samt belyser hvordan skoler og lærere i samarbejde med forældre kan være med til at sikre at alle børn får lige muligheder i skolen

Samspil mellem skole og hjem

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
650487
Nota udgivelsesår: 
2021
Udgave: 
Aarhus Universitetsforlag, 2018
ISBN: 
9788771844375