Samtalen, skønnet og evidensen

Forfatter:
En diskussion af den betydning omsorgsfagene tillægger videnskaben i mødet med mennesker i forskellige livssituationer

Samtalen, skønnet og evidensen

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
649640
Nota udgivelsesår: 
2021
Udgave: 
Gad, 2010
ISBN: 
9788712042624
Oversætter: 
Anne Schou