Samtaler med unge

at balancere mellem relation og myndighed
Praktisk guide til, hvordan socialrådgivere kan afholde samtaler, der sikrer, at unge bliver inddraget i beslutninger om deres egen sag. Foruden guiderne udfoldes og diskuteres nogle af de udfordringer, der knytter sig til udsatte unges livsvilkår, deres deltagelse i myndighedssamtaler og myndighedssamtalens organisatoriske omgivelser
Note: 
Indhold: Hvad vil vi med bogen, og hvordan kan den bruges? ; Relation og udviklingsstøtte ; Samtalens struktur og organisering ; Den formelle opgave ; Spørgsmål i ungesamtalen ; Guide til observation af socialrådgiveres ungesamtaler ; Unges deltagelse i myndighedssamtaler ; Udsatte overgange i en "larmende" tid ; Hyppige socialrådgiverskift : årsager, konsekvenser - og tanker om fremtiden ; Når der forskes i socialt arbejde - en forskningspraksis

Bemærk, Nota har flere udgaver af denne e-bog. De vises alle nedenfor.

Samtaler med unge

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
645959
Nota udgivelsesår: 
2020
Udgave: 
Akademisk Forlag, 2020
ISBN: 
9788750054221

Samtaler med unge (Uddrag)

Indscannet e-bog, specialproduktion - Med figurbeskrivelser (Uddrag)
Bognummer: 
655881
Uddrag: 
Kap. 7
Nota udgivelsesår: 
2023
Udgave: 
Akademisk Forlag, 2020
ISBN: 
9788750054221
Illustrator: 
Berger Joa