Her bringes elevernes egne undersøgelser, eksperimenter og konkrete erfaringer i spil ud fra en sanse- og oplevelsesbaseret tilgang med tid til at stoppe op, sanse og inspireres til et konkret forestillingsindhold - uden forudgående fokus på krav om genrer og sprogbrug

Sansespor

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
506649
Nota udgivelsesår: 
2021
Udgave: 
Dansklærerforeningen, 2020
ISBN: 
9788772111544
Illustrator: 
Nina Hagen