Sansning og erkendelse

æstetikhistoriske grundtekster fra Baumgarten til Kant
Redaktion: 
Jørn Erslev Andersen
Moderne æstetik- og kunstteori har på mange måder sin oprindelse i 1700-tallets oplysningstænkning og filosofi. Nærværende antologi består af en række kildetekster, som alle kan medvirke til en større forståelse af den kulturhistoriske baggrund for nutidens æstetik og kunstteori
Note: 
Indhold: Horats: Et brev om digtekunsten. Alexander Gottlieb Baumgarten: Æstetikken (uddrag). Edmund Burke: En filosofisk undersøgelse af oprindelsen til vore ideer om det sublime og det skønne (uddrag). David Hume: Om standarden for smag. Alexander Pope: An essay on man (uddrag). Immanuel Kant: Antropologi i pragmatisk henseende (uddrag). Vergil: Anden sang fra Aeneiden (uddrag). Johann Joachim Winckelmann: Tanker om efterligningen af de græske værker i maleri og billedhuggerkunst. Gotthold Ephraim Lessing: Laokoon (uddrag). Johann Wolfgang Goethe: Om Laokoon. Denis Diderot: Kunst ; Salon 1763 : Deshay og Vernet

Sansning og erkendelse
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
640059
Nota udgivelsesår: 
2018
Udgave: 
Aarhus Universitetsforlag, 2012
ISBN: 
9788779343238