Sct. Hans 1816-2016

En historie om en bevægelse fra en psykiatri præget af institutionalisering med livslange indlæggelser og meget begrænsede behandlingsmuligheder til en moderne psykiatri, hvor mange patienter kan komme sig helt eller delvist

Sct. Hans 1816-2016
Lydbog med tekst

Under produktion. Denne bog vil blive tilgængelig, så snart den er færdigproduceret. Læs mere
Bognummer: 
47135
Nota udgivelsesår: 
2020
Indlæser: 
x
Udgave: 
Psykiatrisk Center Sct. Hans, 2016
ISBN: 
9788789726113