Sejrens triumf

Norden i skyggen af det romerske imperium
Note: 
Indhold: Introduktion (Lars Jørgensen: Sejrens triumf : Norden i skyggen af det romerske imperium. Flemming Kaul: Mosen : porten til den anden verden. Jørgen Ilkjær: Danske krigsbytteofringer. Stine Wiell: Danmarks mosefundspionér : arkæologen Conrad Engelhardt og hans virke. Ulla Lund Hansen: Våbenofferfundene gennem 150 år : forskning og tolkninger. Peter Johannes Schjødt: Krig, stat og samfund). Romere og germanere (Birger Storgaard: Kosmopolitiske aristokrater. Thomas Grane: Romerske kilder til Germaniens geografi og etnografi. Bodil Bundgaard Rasmussen: Romerrigets soldater og den romerske hær. John Lund: Ve de besejrede! Marie Stoklund: De første runer : germanernes skriftsprog. Margrethe Watt: Våbengravene : regionale forskelle inden for våbentyper og gravskik i Danmark, 100 f.Kr.-400 e.Kr. Anne Nørgård Jørgensen: Befæstning og kontrol af færdsel til lands og til vands i førromersk og romersk jernalder). Våbenofrene og den germanske hær (Flemming Kaul: Hjortspringfundet : det ældste af de store nordiske krigsbytteofre. Xenia Pauli Jensen: Vimosefundet. Claus von Carnap-Bornheim: Pragtbælterne fra Ejsbøl mose og Neudorf-Bornstein. Hans Chr. H. Andersen: Nye undersøgelser i Ejsbøl mose. Nydam mose : nye fund og iagttagelser / Erik Jørgensen og Peter Vang Petersen. Peter Vang Petersen: Krigerkunst, tro og symbolik. Flemming Reick: Skibene fra Nydam mose. Den germanske hær : krigere, soldater og officerer / Xenia Pauli Jensen, Lars Jørgensen og Ulla Lund Hansen. Helle W. Horsnæs: Mønterne i moserne. Annette Frölich: Feltskærens instrumentarium). Moser og bevaring (Charlie Christensen: Jernalderens offermoser. Henning Matthiesen: Lad våbnene ligge : om bevaring af fortiden for fremtiden)

Sejrens triumf

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
649256
Nota udgivelsesår: 
2021
Redaktion: 
Lars Jørgensen, Birger Storgaard og Lone Gebauer Thomsen
Udgave: 
Nationalmuseet, 2003
ISBN: 
8776020053