Selvets verden

et livsforløbs perspektiv
Om forholdet mellem at være sig selv og være en del af det sociale fællesskab samt om såvel børns som voksnes psykiske udvikling

Selvets verden (Uddrag)

Grundigt bearbejdet (Uddrag)
Bognummer: 
626364
Uddrag: 
s. 84-139
Nota udgivelsesår: 
2014
Udgave: 
Systime, 2000
ISBN: 
8761602256
Illustrator: 
Joan Carrol Pedersen