Selvhjælpsgrupper i Danmark

Forfatter:
Note: 
Indhold: Selvhjælpsgruppernes historie ; Selvhjælpsgrupper : værdier og metoder ; Hvad sker der i en selvhjælpsgruppe ; Hvad er et selvhjælpskontor, hvad kan man bruge det til? ; Sådan arbejdes der med selvhjælp i 2003 ; Fremtidens selvhjælp - selvhjælpens fremtid ; Værktøjskasse - sådan kan I starte selvhjælpsgrupper ; Hvornår var det nu det var? Nogle vigtige datoer i den danske selvhjælpshistorie

Selvhjælpsgrupper i Danmark

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
704017
Nota udgivelsesår: 
2004
Udgave: 
OS Forlag, 2003
ISBN: 
8787561387