Servitutretten

Forfatter:
En samlet fremstilling af dansk servitutret. Med servitut forstås en på særligt grundlag hvilende ret til at udøve en begrænset rådighed over en fast ejendom eller at kræve opretholdt en tilstand på denne

Servitutretten

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
656790
Nota udgivelsesår: 
2023
Udgave: 
Djøf, 2021
ISBN: 
9788757451887