Forlagets beskrivelse: Dette referanseverket foreligger nå i en gjennomrevidert og til dels nyskrevet utgave, oppdatert med ny forskning og nyere forståelser av kjønn. ”Sexologi i praksis” gir en grunnleggende og omfattende innføring i faget sexologi. Forfatterne beskriver menneskelig seksualitet og hvordan terapeuter kan arbeide profesjonelt med den. De presenterer en grunnholdning som friskmelder seksualiteten fra forskjellige sykdomsstempler. Teksten er organisert i en introduksjonsdel, en forståelsesdel og en behandlingsdel. Forfatterne beskriver blant annet hvordan man kan bearbeide seksuelle traumeopplevelser. De ser på vedvarende skam, ordløshet og taushet knyttet til vanlig og uvanlig seksualitet. Boken er rik på kliniske eksempler. Boken er skrevet for deg som utdanner deg til å arbeide med mennesker. Helsepersonell og andre yrkesaktive som er opptatt av feltet sexologi, vil finne boken informativ og interessant. Den åpner for et utvidet rom for forståelse av psykososial helse. Elsa Almås er professor i sexologi og spesialist i klinisk psykologi. Hun arbeider i privat praksis i Grimstad og i Oslo.Esben Esther Pirelli Benestad er lege og professor i sexologi. Hen arbeider i privat praksis i Grimstad og i Oslo. Begge er spesialister i klinisk sexologi NACS og er ansatt som forskere og undervisere ved Universitetet i Agder. De har gjennom flere år markert seg og vunnet annerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt innenfor fagfeltet sexologi
Note: 
Indhold: Sexologi i historisk perspektiv ; Mangfoldige systemer og behandlingsgrunnlag ; Språk og definisjoner ; Det profesjonelle møtet ; Presentasjon av problemer og utfordringer ; Seksualanatomi og fysiologi ; Menneskelig seksualitet – fra vugge til grav ; Seksuell tiltrekning ; Forståelse av kjønn ; Seksuelle tenningsvariasjoner ; Seksuell motivasjon – med utgangspunkt i det subjektive perspektiv ; Sexologiske diagnoser ; Utredning av seksuelle utfordringer ; Seksualterapi ; Rådgivning og terapi ved problemer relatert til seksuell tiltrekning ; Kjønnsinkongruens – rådgivning og terapi ; Seksuelle tenningsmønstre – rådgivning og terapi ; Seksuelle traumer og behandling av disse

Bemærk, Nota har flere udgaver af denne e-bog. De vises alle nedenfor.

Sexologi i praksis (Norsk)

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
723058
Nota udgivelsesår: 
2023
Udgave: 
Universitetsforlaget, 2022, (3. udgave)
ISBN: 
9788215029719

Sexologi i praksis (Norsk)

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
631777
Nota udgivelsesår: 
2016
Udgave: 
Universitetsforlaget, 2006
ISBN: 
9788215008493