Ship handling

Forfatter:

Ship handling (Engelsk)

Standard e-bog (Engelsk)

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
645849
Nota udgivelsesår: 
2020
Udgave: 
Dokmar Maritime Publishers, 2018, (2. udgave)
ISBN: 
9789071500367