Skatte- & afgiftsstrafferet

uddrag til studiebrug
Forfatter:
Bogen er baseret på 4. udgaven af lærebogen med samme titel, der omhandler strafansvaret ved overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen. Henvender sig til studerende, som følger faget erhvervsstrafferet
Note: 
Indhold: Skatte- og afgiftsstrafferettens almindelige del (Ansvar i erhvervsvirksomheder ; Virksomhedsansvar for juridiske personer mv. ; Rådgiveransvaret) ; Skatte- og afgiftsstrafferettens specielle del (Indkomstskattestrafferet ; SKL § 82 : aktiv skattesvig ; Passiv skattesvig : manglende korrektion af for lav skatteansættelse uden afgivelse af pligtige oplysninger ; Aktiv eller passiv skattesvig ; Skattesvig af særlig grov karakter - STRL § 289)

Skatte- & afgiftsstrafferet

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
653954
Nota udgivelsesår: 
2022
Udgave: 
Jurist- og Økonomforbundet, 2021, (4. udgave)
ISBN: 
9788757452891