Skatteret

lovsamling 2018-1
Redaktion: 
Jan Pedersen
Note: 
Om bogen Skatteretten er udførligt sammensat i denne lovsamling, hvilken er udarbejdet med henblik på at understøtte faget skatteret på jurastudiets kandidatdel. Desuden kan bogen med fordel anvendes i al undervisning inden for skatteret på højere læreanstalter. Indholdet er nøje udvalgt og sammensat, så det dækker den studerendes behov for en regelsamling i undervisningen såvel som til eksamen. Alle love er konsoliderede og ajourført med seneste ændringer pr. 1. januar 2018. Lovsamling 2018/1 – Skatteret er en del af serien Lovsamlinger, som består af en række relevante og opdaterede værker. Lovsamlingerne er specielt udarbejdet til studerende, men kan med fordel også anvendes af praktikere, der har behov for at have et opdateret regelgrundlag lige ved hånden. Lovsamling – Skatteret udkommer som den eneste to gange årligt. Love Afskrivningsloven Aktieavancebeskatningsloven Arbejdsmarkedsbidragsloven Boafgiftsloven Dødsboskatteloven Ejendomsavancebeskatningsloven Ejendomsvurderingsloven Ejendomsværdiskatteloven Etablerings- og iværksætterkontoloven Fondsbeskatningsloven Fusionsskatteloven Inddrivelsesloven Investeringsforeningsbeskatningsloven Kildeskatteloven Kommuneskat, lov om Kommunal ejendomsskat, lov om Konkursskatteloven Kursgevinstloven Ligningsloven Momsloven Opkrævningsloven Pensionsafkastbeskatningsloven Pensionsbeskatningsloven Personskatteloven Selskabsskatteloven Skatteforvaltningsloven Skattekontrolloven Statsskatteloven Søfolksbeskatningsloven Tonnageskatteloven Varelagerloven Virksomhedsomdannelsesloven Virksomhedsskatteloven Bekendtgørelser Bek. nr. 1308 af 28. november 2017 om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2018 Bek. nr. 1307 af 28. november 2017 om Skatterådets satser for 2018 vedr. fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring Bek. nr. 1308 af 24. november 2015 om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed Bek. nr. 499 af 27. marts 2015 om kildeskat Cirkulærer og styresignaler Styresignal, SKM2015.96.SKAT, af 05.02.2015 i forbindelse med ophævelse af formueskattekursen TSS-cirkulære nr. 2000-10 af 28. marts 2000 om vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill TSS-cirkulære nr. 2000-9 af 28. marts 2000 om værdiansættelse af aktier og anparter CIR nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning Meddelelser SKAT-Meddelelse, SKM2017.737.SKAT, af 18. december 2017 om skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 2018 SKAT-Meddelelse, SKM2017.680.SKAT, af 1. december 2017 om værdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 2018 Meddelelse af 16. november 2017 fra Skatteministeriet om beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 – 2017-2018

Skatteret
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
638351
Nota udgivelsesår: 
2018
Udgave: 
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2018, (6. udgave)
ISBN: 
9788757440485
Vis færre udgaver Vis flere udgaver

Hjælp til formater

Lydbogsformater

MP3

MP3 er et standard lydformat uden tekst, der kan downloades og afspilles på en MP3-afspiller, computer, smartphone og tablet.

Daisy

Daisy er et lydbogsformat med tekst, der via en daisyafspiller, gør dig i stand til at læse og lytte til en bog samtidig. Dog er ikke alle Notas bøger med tekst.

CD

En lydbog på CD bliver sendt direkte hjem til dig og kan afspilles på en daisyafspiller.

Læs mere om lydbogsformater

E-bogsformater

PDF-fil

En PDF udgave af en e-bog er en digital indscanning af bogen, der kan downloades og åbnes på både computer, smartphone og tablet.

Indscannet e-bog

En indscannet e-bog er ligesom PDF-filformatet en digital indscanning af bogen. Den kan være i enten en let eller grundigt bearbejdet udgave. En indscannet e-bog fås oftest i både Word og PDF-format.

Standard e-bog

En standard e-bog er en bearbejdet bog, der kan downloades i forskellige filformater (html, docx og rtf) til computer, smartphone eller tablet.

E-bog for synshandicappede

En e-bog for synshandicappede er en bearbejdet udgave af en bog, der giver særlige navigationsmuligheder for synshandicappede. Denne type format kan downloades som en word-fil (doc) på en computer.

Læs mere om E-bogsformater

Punktbogsformater

Almindelig punktbog

En almindelig punktbog er en trykt bog, der er skrevet med punktskrift (Braille), og som bliver sendt direkte hjem til dig.

Digital Braille

Digital Braille-formatet er en digital punktskriftsfil, som kan downloades og åbnes på en digital punktbogslæser, fx en Pronto.

Læs mere om Punktbogsformater