Skibsteknik - Bind 1: Lastbehandling

Note: 
Indhold: Lastelinjer ; Skibets udstyr til ind- og udtagning af ladning ; Ventilation ; Almindelige regler vedrørende ladning ; Regler vedrørende farligt gods ; Stykgods og transportenheder herunder containere ; Lastsikringsmanual ; Containerskibe og containere ; Ro-ro-skibe og færger ; Køleskibe ; Vindmølleskibe ; Bulkladninger ; Havforurening ; Tankskibe og olieladninger ; Kemikalietankskibe ; Beregning af olie- og kemikalieladninger ; Gasladninger og gastankskibe ; Lastberegning på computer

Bemærk, Nota har flere udgaver af denne e-bog. De vises alle nedenfor.

Skibsteknik - Bind 1: Lastbehandling

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
656426
Nota udgivelsesår: 
2023
Udgave: 
Weilbach, 2020
ISBN: 
9788777903199

Skibsteknik - Bind 1

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
628666
Nota udgivelsesår: 
2015
Udgave: 
Iver C. Weilbach, 2013
ISBN: 
9788777902468