Skolens sociale verden

pædagogisk socialpsykologi
Forfatter:
Denne vigtige bog handler om, hvordan man arbejder som professionel med skolens sociale verden. Bogen henvender sig til alle med interesse for pædagogik på et socialpsykologisk grundlag. Fortrinsvis lærere, lærerstuderende og skolepædagogstuderende
Note: 
Indhold: Første lag i skolens sociale verden : de sociale mikroprocesser (De grundlæggende relationer ; Det aktuelle fokus på sociale mikroprocesser ; Statusforskellenes mikroprocesser ; En socialpsykologisk forståelse af in- og eksklusion) Andet lag i skolens sociale verden : identitetsprocesser (Identitetens former ; Attitude og attitudeforandring ; Rolle og status ; Fra ydre spejling til den indre dialog ; Popularitet og social intelligens ; Status og aggression ; Aggression, vold og selvskade) ; Tredje lag i skolens sociale verden : gruppeprocesser (Sociale bånd og livet i grupper ; Dynamik og konformitet ; Social indflydelse ; Konflikt og mobning ; Adfærd mellem grupper) ; Fjerde lag i skolens sociale verden : kommunikationsprocesser (Kommunikationens delprocesser ; Mead og socialpsykologien ; Gestikulation og følelsernes sprog ; Om ansigtsarbejde og truslen mod ens selv ; "Social perception" : hvordan vi (mis)forstår hinanden ; Bias : det skæve blik ; Stereotyper : det skæve blik på hinanden ; Selvopfyldende profetier ; Social repræsentationsteori ; Positioneringsteori ; Systemteori) ; Femte lag i skolens sociale verden : de pædagogiske processer (Udvikling i formelle og uformelle rammer ; Vidensformer i udviklingen som professionel ; Værdier, idealer og andre sociale orienteringspunkter ; At kropsliggøre idealer ; Autoritet, magt og myndighed ; Straf og belønning i sociale relationer ; Teorien om den kommunikative rationalitet)

Skolens sociale verden

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
655104
Nota udgivelsesår: 
2022
Udgave: 
Hans Reitzel, 2022
ISBN: 
9788741278841