Skraldejam 2

kreative oplæg til musik, stomp og bevægelse for børnehave og indskoling
Rammesange til musik, stomp, dans og bevægelse, leg, icebreakers, kommunikation, pantomime, sprog- og tallæring, rim, remser og rap

Skraldejam 2

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
654351
Nota udgivelsesår: 
2022
Udgave: 
Dansk Sang, 2015
ISBN: 
9788776128999
Illustrator: 
Jakob Sheppard