Skyggelandet

ungdomskultur, kriminalitetskultur og bandekultur i dansk belysning
(University of Southern Denmark studies in history and social sciences)
Note: 
Indhold: Michael Hviid Jacobsen: "Bander" : et komplekst begreb og kontroversielt fænomen. Bandebegrebet og organiseret bandekriminalitet ("This is a gang - and I'm in it" : om bandebegreber, definitioner, debatter og sociale kategorier / Sune Qvotrup Jensen & Maria Libak Pedersen. Peter Kruize: På vej mod en ny magtbalance : kan man forstå bandekrigen i den organiserede kriminalitets terminologi? Kim Møller: Bandekriminalitet : indkomstgenerering og (a)socialisering. Annette Olesen: I guld og gæld til halsen : om organiserede kriminelles symbolske forbrug, gæld og afslørende spor). Ungdomskultur og bandekultur (Sven Mørch: Ungdomsliv og bandeunge. Tea Torbenfeldt Bengtsson: "Gangster" : en ungdomssubkultur. Lissi Rasmussen: Identitet og fællesskab i kriminelle gruppedannelser : inden for og uden for fængselsmurene). Specifikke indsatsområder (Med "kløgt" skal bander bekæmpes : Nationalt Efterforsknings- og Forebyggelsescenters indsats mod grupperelateret kriminalitet / Kira Vrist Rønn & Tino Snedevig Jensen. Micael Björk: Politiindsatser i skæringspunktet mellem gadebander og organiseret kriminalitet : nogle refleksioner fra Sverige. Kommunale udfordringer : en undersøgelse af danske kommuners erfaring med bandeforebyggelse / Jonas Mannov & Marie Sølling Jørgensen). Bander, psykiatri, vold og politik (Henrik Day Poulsen: Bandekriminalitet : set fra et psykiatrisk perspektiv. Dominique Bouchet: Bandekriminalitet i "hver-for-sig-fundet" : om forholdet mellem bandevold og demokrati i nutidens samfund. Karina Lorentzen Dehnhardt: Den politiske bandekrig

Skyggelandet

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
644032
Nota udgivelsesår: 
2020
Redaktion: 
Michael Hviid Jacobsen
Udgave: 
Syddansk Universitetsforlag, 2012
ISBN: 
9788776745820