Små børns hverdagsliv

situeret pædagogisk faglighed i vuggestue og dagpleje
Undersøgelse af forudsætningerne for børns trivsel og læring i dagligdagen i vuggestuer og dagpleje, med fokus på hvordan den pædagogiske praksis kan afstemmes, i forhold til de konkrete betingelser den udfolder sig under
Note: 
Indhold: Når fokus på læring dominerer ; Teoretisk udgangspunkt ; Situeret pædagogisk faglighed ; Arbejde med læring ; Børns medindflydelse i dagtilbud ; At arbejde med sprog ; Kroppen i pædagogikken ; Samarbejde om børn ; Udfordringer og dilemmaer i den pædagogiske praksis ; Læreplaner og dokumentationskrav - faglighed under forandring ; Afrunding og opsamling på bogens centrale temaer ; Bogens forskningsforankring

Små børns hverdagsliv
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
640874
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
Frydenlund Academic, 2018
ISBN: 
9788771189803